Soorten lintworm

Er zijn ontzettend veel verschillende soorten voor zowel mensen en dieren.
We noemen de meest bekende vormen:

Vormen die voorkomen bij mensen:

 • Varkenslintworm (Taenia solium). In westerse en islamitische landen komt deze vorm nauwelijks voor.
 • Runderlintworm (Taenia saginata). Komt ook in westerse landen zeer regelmatig voor met circa 20.000 gevallen per jaar in Nederland.
 • Vislintworm.

Vormen die voorkomen bij dieren:

Oorzaken van lintwormen bij mensen

Doorgaans is de oorzaak van lintwormen te herleiden tot het inslikken van de eitjes van deze parasiet.

 • Het eten van rauw varkens- of rundvlees als filet american en tartaar. Ook het eten van rauwe vis is bekend als oorzaak.
 • Het eten van ongaar vlees (vis).
 • Het eten van ongewassen groenten. De mest die gebruikt wordt om groenten te verbouwen is soms besmet.
 • Door beroerde hygiënische omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens vakantie in landen waar het slechter met de hygiëne is gesteld.

Lintworm symptomen en klachten

Wanneer men een infectie heeft opgelopen wordt dit meestal zichtbaar in de ontlasting. Deze bevat dan vaak witte/gelige stukjes die van de lintworm zijn afgebroken. Er zijn weinig lintworm symptomen en een infectie levert in de meeste gevallen weinig tot geen klachten op. Enkele lintworm symptomen en klachten waarvan wel bekend is dat ze kunnen duiden op een infectie:

 • Stukjes lintworm in de ontlasting of in bed.
 • Buikpijn of misselijkheid.
 • Honger of juist een gebrek aan eetlust. Het bekende verhaal dat lintwormen zorgen dat je heel veel eet en daarnaast afvalt is lang niet altijd het geval, maar komt wel degelijk voor.
 • Bovenmatig winden.
 • Irritatie aan en rond de anus.
 • De larven van de lintworm kunnen voor een cyste zorgen in de organen.

Behandeling lintworm

Wanneer er geen resten van lintwormen worden teruggevonden in de ontlasting, maar er toch diverse klachten zijn die wijzen naar een lintworminfectie kan bij de huisarts een ontlastingsonderzoek worden aangevraagd.

Bij vaststelling van stukjes lintworm in de ontlasting wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts. De behandeling bestaat uit:

 • Wormdodende middelen. De huisarts schrijft deze voor en bepaald de duur van de behandeling.
 • Bij een infectie door de vislintworm kan besloten worden een vitamine B injectie toe te dienen.
 • Wanneer men cysten heeft wordt speciale medicatie voorgeschreven.

Tips ter preventie

Om de kans op besmetting te verkleinen is het belangrijk om vlees/vis voldoende te garen en groenten grondig te wassen. Kijk met name uit met het eten van vlees/vis in landen waar bekend is dat het minder goed met de hygiëne is gesteld, of in restaurants waar u geen zicht heeft op de bereidingswijze.